Expl0ited a Yablko ti poradia ako sa nedať HACKNÚŤ

Ukončili sme registrácie do aktuálneho ročníka celoslovenského projektu, ktorého súčasťou je súťaž v digitálnej inteligencii. Expl0ited a Yablko porozprávajú na víťaznej škole niečo o hrozbách na internete a o tom, ako sa brániť proti hackerom. ;)

DQ Certifikát

Výsledky DQ 3.0

Pozrite si výsledky testov projektu Digitálna škola.

  Škola Úspešnosť Priemerný čas
1. Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove (Prešovský kraj) 91% 04:36
2. Gymnázium M.M.Hodžu (Žilinský kraj) 77% 03:08
3. Spojená škola sv. Uršule (Bratislavský kraj) 74% 04:24
4. Gymnázium, Š. Moyzesa 21 (Žilinský kraj) 73% 04:19
5. Gymnázium V. B. Nedožerského (Trenčiansky kraj) 73% 04:26
6. Gymnázium Karola Štúra (Bratislavský kraj) 70% 05:21
7. Stredná odborná škola drevárska (Banskobystrický kraj) 70% 07:02
8. Stredná priemyselná škola dopravná (Trnavský kraj) 68% 08:46
9. Gymnázium sv.Tomáša Akvinského (Košický kraj) 67% 05:09
10. Gymnázium Školská 26 (Nitriansky kraj) 66% 06:22

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Čo je Digitálna škola?
Digitálna škola je súťažou projektu ČSOB s názvom Digitálna inteligencia, ktorého účelom je edukovať ľudí o bezpečnosti financií v digitálnom prostredí (www.digitalnainteligencia.sk).
Ako prebieha Digitálna škola?
Digitálna škola prebieha v dvoch fázach:
1) Od 15. októbra 2019 do 8. novembra 2019 zverejníme na stránke www.digitalnainteligencia.sk bezplatné študijné materiály, ktoré pripravia vašich študentov na vedomostný test.
2) 11. novembra 2019 spustíme stránku, na ktorej si vaši študenti môžu urobiť test z oblasti internetovej bezpečnosti.
Kto sa môže zúčastniť v projekte Digitálna škola?
Do súťaže sa môžu zapojiť všetky slovenské stredné školy a druhý stupeň základných škôl.
Ako sa môžem prihlásiť do súťaže?
Na prihlásenie do súťaže stačí zaregistrovať školu na stránke www.digitalnainteligencia.sk. Školu môže nominovať ktorýkoľvek študent, pedagóg alebo rodič. Stačí, keď vyplní verejne dostupnú e-mailovú adresu riaditeľa školy. Následne na zadanú adresu príde e-mail s konkrétnymi informáciami a výzvou na vyplnenie formulára. Tento formulár môže vyplniť iba riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca. Po vyplnení formulára a následnom potvrdení zo strany usporiadateľov je škola prihlásená do súťaže.
Koľko študentov z jednej školy môže súťažiť?
Počet študentov na školu nie je obmedzený. Avšak treba mať na pamäti, že vedomostný test môže vypracovať na jednom počítači naraz iba jeden študent.
Ako môžem získať študijné materiály pre prvú fázu?
15. októbra 2019 obdržíte na e-mailovej adrese, ktorú ste zadali, informáciu s internetovým odkazom. Tam si budete môcť stiahnuť súbory vo formáte PDF. Obsah študijných materiálov zaberie orientačne 45 vyučovacích minút. Odporúčame vám, aby ste ich implementovali do jednej hodiny Informatiky.
Ako bude prebiehať druhá fáza?
Druhú fázu projektu tvorí celoslovenský online vedomostný test s otázkami k téme bezpečia v digitálnom prostredí. Test bude prebiehať 11-15. novembra 2019 a bude sprístupnený na špeciálnej stránke. E-mail s konkrétnym linkom bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Bližšie detaily ohľadom testu získajú včas riaditelia, resp. poverené osoby na e-mailovej adrese, ktorá nám bude poskytnutá.
Kubovic

Množstvo kybernetických útokov stále rastie a ľudia by mali vedieť, ako sa pred nimi chrániť a vyhnúť sa problémom.

Ondrej Kubovič
Špecialista na digitálnu bezpečnosť, ESET

Kubovic

Najlepší študent
Banskobystrického kraja
v teste DQ 2018

Martin Gonda
Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina

Yablko

Chcem ťa niečo naučiť. Chcem ťa zabaviť. Najlepšie obe naraz. Ako tu ;)

Yablko